BLOG

08.png

 

 

-일시: 2018330()

-장소: 신반포교회 

 


07.png

 

 

-일시: 201814() 28(), 매주 목 오전 10-1130

-주제: 십계명 다시 읽기

-장소: 신반포교회 


05.png

 

 

-일시: 201793()

-장소: 신반포교회


04.png

 

 

-일시: 201786()

-장소: 성남아트센터 큐브미술관

 


03.png

 

 

-일시: 2017722()

-장소: 신반포교회

 


02.png

 

 

-일시: 2017430()

-장소: 신구대학교 식물원

 


01.png

 

 

-일시: 201745()-7()

-장소: 일본 나가사키 일대 순교성지 

 


Board Pagination Prev 1 2 Next
/ 2